Nejdražším koníčkem Čechů zůstává cestování, přibývá ale rodin, které za zábavu neutrácejí vůbec

Dovolená

Více jak dvě pětiny českých domácností (43 %) utratí za zábavu a koníčky 10–30 % svého měsíčního rozpočtu. Češi přitom nejčastěji utrácejí za cestování a výlety (28 %) a návštěvy restaurací (16 %). Zatímco podíl domácností, investujících především do cestování, zůstal meziročně téměř stejný, návštěvy restaurací jsou vzácnější (z 20 % na zmíněných 16 %). Výdaje českých domácností na zábavu a koníčky zkoumala společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Stejně jako v loňském průzkumu se na třetím místě v útratách za koníčky umístilo zahrádkaření (loni necelých 12 %, letos již lehce přes 12 %). Propad zájmu Čechů zažily sportovní aktivity (z 12 % na necelých 8 %) a kulturní akce (za 7 % na 5 %). Zdvojnásobil se podíl domácností, které za zábavu a koníčky neutrácejí vůbec (z 12 % na současných 24 %).

Zjištění, že české domácnosti utrácí méně za sport a kulturu nepochybně souvisí i s protipandemickými opatřeními v loňském roce. Navíc se ukazuje, že Češi dobře vnímají zdražování energií i spotřebního zboží, a tedy více šetří na zábavě a dalších aktivitách, které nejsou nezbytně nutné. Dlouhodobé zanedbávání sportovních aktivit může mít negativní vliv na zdraví dospělých i dětí, ale sportovat lze naštěstí i s velmi nízkými náklady,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Za zábavu a koníčky utrácejí o něco více muži než ženy, přičemž žádné investice do zábavy uvádí jen pětina (20 %) mužů, ale hned 28 % žen. Za cestování utrácejí především lidé ve věku 35 až 64 let, posezení v restauraci láká zejména mladé lidi ve věku 18 až 24 let, kteří také za zábavu utratí výrazně největší část svého měsíčního rozpočtu než lidé z ostatních věkových skupin. Cestování se věnují především rodiny s dětmi – bez ohledu na jejich počet. Častěji a větší část svého rozpočtu investují do zábavy vysokoškoláci, kteří také nejčastěji cestují.

Češi si na dovolenou, zábavu ani různé volnočasové aktivity zpravidla nepůjčují, a tak se s klesajícím příjmem jejich domácnosti snižují i výdaje na zábavu a koníčky. Současně jsme ale také zjistili, že i lidé se závazky po splatnosti často utratí za zábavu 31 až 50 procent svého měsíčního rozpočtu. A to samé platí i pro domácnosti, jejichž finanční příjem vystačí jen na nejzákladnější potřeby,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Za zábavu a koníčky jsou zvyklí utrácet především lidé pracující v oboru finančních a pojišťovacích služeb, informačních technologií a telekomunikací. Naopak nejméně často lidé pracující v sektoru zemědělství a lesnictví.