Jaké jsou nejčastěji kladené otázky v rámci akce Den bez dluhů?

Otázky_den_bez_dluhu_Kruk

Připravili jsme si pro vás souhrn otázek, které naši poradci nejčastěji v rámci Dne bez dluhů na bezplatné telefonické lince nebo přes kontaktní formulář zodpovídají.

Co je to Den bez dluhů?

Den bez dluhů je mezinárodní iniciativa s dlouholetou tradicí, pořádaná společností KRUK, která má za cíl poskytovat bezplatné poradenství lidem v tíživé finanční situaci. V rámci Dne bez dluhů, který společnost KRUK pořádá ve spolupráci se svými partnery z řad neziskových organizací, se může každý zdarma poradit o své finanční situaci a dluzích. V letošním roce jsme akci přesunuli do online prostoru kvůli aktuální epidemické situaci. Veřejnost tak k dotazování využít bezplatnou telefonickou linku 800 700 880 nebo kontaktní formulář na webových stránkách www.nasedluhy.cz. 

Jak mám postupovat, když mám někde dluh?
 1. Buďte aktivní.
 2. Kontaktujte svého věřitele.
 3. Začněte dluhy splácet, ne navyšovat.
 4. Nikdy neřešte splácení dluhu tím, že si vezmete další půjčku – tím byste se dostali do dluhové pasti, ze které se těžko uniká.
 5. Udělejte si seznam dluhů.
 6. Spojte se se všemi věřiteli a zjistěte aktuální stav – kolik kde dlužíte, jaké jsou podmínky splácení atd.
 7. Dejte dluhům priority podle důležitosti.
 8. Přednost dejte dluhům, které mají vysoké pokuty za opožděné splátky.
 9. Domluvte si splátkové kalendáře u věřitelů.
 10. Ukážete tím ochotu Vaše dluhy řešit.
 11. Pokuste se domluvit s věřitelem na takové výši měsíčních splátek, kterou opravdu budete schopni splácet.
 12. Udržujte pravidelný kontakt s věřiteli.
 13. Pokud nebudete mít na splátku v daném měsíci, dohodněte se s věřitelem na odložení či snížení splátky.
 14. Podporu a pomoc najdete u svých nejbližších.
 15. Cesta z dluhů nebývá jednoduchá, a proto je důležitá psychická podpora Vašich blízkých.
 16. Připravte si domácí rozpočet (viz přední strana letáku).
 17. Pečlivě sledujte svoje měsíční příjmy a výdaje.
 18. Hledejte možnost pro zvýšení příjmů.
 19. Ke své běžné prací se pokuste najít dodatečnou brigádu, výpomoc pro známé a kamarády apod.
 20. Pokud se Vaše situace nezlepší, pokuste se vyhledat pomoc v rámci některé z neziskových občanských a dluhových poraden.
Co může následovat, pokud svůj dluh nesplácím a s věřitelem nekomunikuji?
 1. Dluh Vám bude neustále narůstat o úroky a smluvní pokuty
 2. Věřitel často dlužníka opakovaně upozorňuje na nesplácený dluh
 3. V krajním případě věřitel následně předá dluh na soudní vymáhání
 4. Na základě soudního rozhodnutí může dojít k vydání případu k exekuci, která mimo jiné navýší dluh ještě o další soudní poplatky atd.
Jak mohu získat zdarma výpis z centrální evidence exekucí?

Obraťte se na nás přes kontaktní formulář na webu www.nasedluhy.cz, vyplňte své údaje a projděte si souhlas se zpracováním osobních údajů. Poté Vám bude v rámci listopadové akce Den bez dluhů informace zaslána na Vámi vyplněnou emailovou adresu.

Mohu získat zdarma výpis z CEE i pro svého rodinného příslušníka?

V rámci akce Den bez dluhů poskytujeme výpis pouze pro danou osobu, která nás kontaktuje. Centrální evidence exekucí je ale veřejným registrem a informaci si tam může zjistit každý, kdo za to zaplatí. Můžete k tomu využít například portál partnerského projektu kolikmam.cz.

Mé dluhy jsou opravdu vysoké, mám několik exekucí a nedokáži je měsíčně splácet. Jak mohu zažádat o insolvenci?

Pokud jste v takto vážné finanční situaci, můžete podat insolvenční návrh společně s žádostí o oddlužení. Jsou tam ale jasně stanovené podmínky, kdy můžete zažádat a jak musíte splácet, aby došlo k oddlužení. S návrhem na insolvenci mohou pomoci například které tyto služby poskytují obvykle zdarma.