Rada a typ kategorie: Tisková zpráva

Project Details

Project Name:
Peníze od základů: nový online vzdělávací kurz pro všechny, kteří chtějí mít finance pod kontrolou
Category:
Tisková zpráva

Project Details

Finance pod kontrolou

Hradec Králové 9. listopadu 2022 – V Česku dlouhodobě roste počet osob, které mají dluhy po splatnosti. Zvyšuje se také počet exekucí, roste počet dluhů i výše dluhů na osobu. Jedním z důvodů tohoto stavu je nedostatečné vzdělávání v oblasti osobní finanční gramotnosti. Všem, kteří chtějí mít své osobní finance pod kontrolou, má ambici pomoci bezplatný online vzdělávací kurz „Peníze od základů“, který obsahově připravila společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Technickou stránku kurzu zajistilo nakladatelství Unicorn Publishing, které je specialistou na online vzdělávání.

Myšlenka na vytvoření vzdělávacího kurzu o správném nakládání s rodinnými financemi je vyústěním poznatků naší každodenní praxe. Současně se už delší dobu setkáváme s požadavky na ucelený edukativní materiál s touto problematikou ze strany škol, neziskových a dalších organizací. Protože se nám líbí, jakým způsobem vyrábí své online vzdělávací kurzy Red Monster nakladatelství Unicorn Publishing, které pracuje pod soukromou vysokou školou Unicorn University, dohodli jsme se na vytvoření kurzu, který by měl lidem pomoci, aby se nedostali do finančních problémů,” vysvětluje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Obsahem online kurzu jsou základy finanční gramotnosti, základní informace o půjčkách, dluzích vč. dluhů po splatnosti a způsoby soudního řešení dluhů. Cílem kurzu je prevence nezvládnutého zadlužení. Aktuální verze kurzu se zaměřuje na základní fungování domácích financí. Jednotlivé lekce vysvětlují nejdůležitější pojmy finanční gramotnosti, vysvětlují princip tvorby domácího rozpočtu a věnují se nejčastějším rizikům a záludnostem, které mohou rodinné finance výrazně ovlivnit.

Rozhodli jsme se kurz publikovat v listopadu jako součást našich aktivit spojených s projektem Den bez dluhů, který je bezplatnou osvětovou akcí zaměřenou právě na prevenci nezvládnutelného zadlužení. Plánujeme rozšíření obsahu kurzu, který by měl celou problematiku pojímat komplexně, ale přitom stále srozumitelně,“ dodává Jaroslava Palendalová.

Kurz je zdarma dostupný na https://nasedluhy.cz.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 
 
Kontakt pro média
Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Rady a tipy

Project Details

Project Name:
Více než čtvrtině Čechů vystačí peníze jen na nejlevnější jídlo a oděvy
Category:
Tisková zpráva

Project Details

Problémy mají především penzisté a rodiče na rodičovské dovolené

7. listopadu 2022 – Výrazně se při meziročním porovnání zvýšil podíl domácností, kterým měsíční rozpočet vystačí jen na nejlevnější jídlo a oděvy – z loňských 18 % na letošních 26 % – tedy na více než čtvrtinu českých rodin. Přibližně dvě třetiny českých domácností (63 %) hospodaří s relativním dostatkem peněz na pokrytí základních potřeb i závažnějších výdajů, a ještě zvládají spořit. Ještě před rokem se ale ve stejné finanční situaci podle svého vlastního hodnocení nacházely hned tři čtvrtiny (75 %) českých rodin. Průzkum finanční situace českých domácností si opakovaně nechává vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Meziročně poklesl také podíl nejbohatších domácností, které žijí v hojnosti (tedy mají dostatek peněz na živobytí, větší výdaje i spoření) – z necelých 6 % před rokem na současná necelá 3 %. Zásadně také poklesl podíl Čechů, kteří uvádějí, že hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a současně mají dost peněz na vše, co potřebují. V roce 2021 šlo o 24 % domácností, ale aktuálně takto svoji finanční situaci hodnotí jen 17 % respondentů průzkumu. Jen minimální pokles – z loňských 45 % na současných 43 % – zaznamenala největší skupina respondentů, kteří mají dostatek peněz na pokrytí základních potřeb a na větší výdaje si spoří.

Ukazuje se, že nepříznivá ekonomická situace, provázená značnou inflací a výrazným nárůstem cen energií, má vliv nejen na nejchudší české rodiny, ale také na domácnosti, které svoji finanční situaci hodnotí jako dobrou nebo i velmi dobrou. Bohužel, nejvíce narostl podíl českých domácností, které s penězi hospodaří skutečně na hraně a rozhodně si nemohou odkládat peníze na neplánované výdaje,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Z 5 % na 8 % se navíc zvýšil podíl respondentů, kterým stačí peníze jen na nejlevnější jídlo, ale nemohou si nakoupit ani nejlevnější oblečení. O jeden procentní bod – na 3 % – se zvýšil počet domácností, kterým příjem nestačí ani na nejlevnější jídlo a oblečení.

Kromě nezaměstnaných mají se svojí finanční situací problémy především penzisté a rodiče na rodičovské dovolené – v obou případech má nedostatek financí téměř polovina (47 %) respondentů. Jako velmi dobrou hodnotí svoji finanční situaci především příslušníci armády a bezpečnostních složek, zaměstnanci v oboru pojišťovnictví a finančních služeb, stejně jako pracovníci ve zdravotnictví. S rodinným hospodařením jsou nejvíce spokojení obyvatelé Plzeňského kraje, kde má třetina (32 %) respondentů dostatek peněz na běžné výdaje i na spoření, nebo žije v hojnosti. Následuje Pardubický a Středočeský kraj. Velkým nedostatkem financí naopak trpí obyvatelé Olomouckého kraje, kde téměř polovina (49 %) domácností nakupuje pouze nejlevnější jídlo a oblečení a často jim rozpočet nestačí ani na tyto základní potřeby. Jen o málo lepší je situace v Libereckém a Ústeckém kraji.

Se svojí finanční situací jsou spokojení především vysokoškoláci, nejméně pak lidé se základním vzděláním bez maturity. Problémy vyjít s rodinným rozpočtem mají spíše ženy, a kromě respondentů ve středním věku svoji finanční situaci dobře hodnotí i lidé ve věku 18 až 24 let. Jistě i proto, že jde do značné míry o subjektivní hodnocení, zohledňující i náročnost konkrétních respondentů, pokud jde o náklady na chod jejich domácnosti,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

 

DEN BEZ DLUHŮ 2022

V rámci celého listopadu probíhá nezisková aktivita Den bez dluhů, kdy má každý možnost poradit se zdarma o své finanční situaci a dluzích, a nastavit si řešení, jak z dluhů ven. Letos v České republice probíhá již 11. ročník. Pro veřejnost je připravena bezplatná linka 800 700 880 nebo kontaktní formulář na webových stránkách www.nasedluhy.cz. Naši odborní poradci zájemcům na vyžádání poskytnou zdarma výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce.

Organizátorem akce je společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR. Dalšími partnery jsou Asociace občanských poraden, Charita ČR, Rubikon Centrum, Dětské krizové centrum NOMIA, Slezská diakonie, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, projekt Kolikmam.cz, Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 
 
Kontakt pro média
Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Rady a tipy

Project Details

Project Name:
Den bez dluhů: Nechte si v listopadu zdarma poradit
Category:
Tisková zpráva

Project Details

V České republice proběhne 11. ročník Dne bez dluhů. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz

V České republice proběhne 11. ročník Dne bez dluhů

Hradec králové, 24. října 2022 – V České republice proběhne 11. ročník Dne bez dluhů. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Současně zájemci mohou odborné poradce zdarma požádat o výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce. Nově budeme nabízet i zdarma pomoc občanům Ukrajiny, kteří potřebují poradit, jak si uspořádat finance v českém prostředí, jaké je čekají výdaje například ve spojitosti s dětmi, s bydlením nebo na co si dát pozor, když si peníze půjčují. Cílem této pomoci je zvýšení finanční gramotnosti s ohledem na jejich pobyt v ČR. Organizátorem Dne bez dluhů je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je již několik let Úřad práce ČR. Den bez dluhů by se neobešel bez spolupráce s projektem kolikmam.cz a s mnoha neziskovými organizacemi: Asociací občanských poraden, Charitou ČR, Rubikon Centrem, Dětským krizovým centrem NOMIA, Slezskou diakonií, Vzdělávacím a komunitním centrem Integra, Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Dlouholetým partnerem akce je také Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika.

Den bez dluhů společnost KRUK uspořádala poprvé před čtrnácti lety v Polsku. Postupně se projekt rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko.

„Ani v letošním roce to nemá většina Čechů lehké. Po pandemických opatřeních, kdy mnoha lidem vypadly příjmy, a snížila se tak jejich schopnost splácet své dluhy, přišla inflace a zdražování energií. V reakci na tyto podmínky mnoho domácností začalo více šetřit a omezovat aktivity, které nejsou nezbytně nutné. Nicméně je tu stále velké procento lidí, kteří si neví rady, jak postupovat, jak si vytvořit konkrétní plán, kde omezit výdaje, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. S plánováním krok za krokem pomáhají právě naši poradci v rámci bezplatných konzultací po celý listopad. Příčinou dluhové pasti nemusí být vždy nezodpovědné chování spojené s nízkou finanční gramotností, ale komplikovaná životní situace způsobená například již zmíněnou pandemií nebo inflací. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti svých klientů. Jeho generální ředitel Viktor Najmon vysvětluje: „Finanční gramotnost je součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání. V jejich rámci se naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit. Tato problematika získává v současné době na ještě větší důležitosti. V návaznosti na energokrizi se snažíme klientům pomoci v maximální možné míře. Úzce spolupracujeme v tomto ohledu také s řadou nestátních neziskových organizací nebo dluhovými poradnami. Úřad práce ČR se též proaktivně účastní aktivit jako je Milostivé léto. Den bez dluhů je další významnou možností, jak pomoci klientům, aby nedostali do finančních problémů.“

Díky pokračující spolupráci s projektem kolikmam.cz zůstává nabídka výpisu z Centrální evidence exekucí zdarma. „Portál kolikmam.cz spolupracuje na vzdělávací akci Den bez dluhů již třetím rokem. Dlouhodobě se věnujeme péči o finanční zdraví občanů, kteří mohou díky portálu získat přehled o svých finančních závazcích, jaká je jejich úvěruschopnost, případně jak na ně pohlíží věřitelé – banky a nebankovní instituce. V rámci Dne bez dluhů mohou žadatelé zjistit, zda je proti nim vedena exekuce, případně jestli je jich více včetně detailu jednotlivých exekucí,“ dodává Romana Knyblová, projektová manažerka portálu kolikmam.cz.

Průměrná výše dluhu českých dlužníků v letošním roce prudce stoupla

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků v roce 2022 je 29 500 korun, zatímco v roce 2021 byla průměrná výše dluhu 26 100 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (57 % dlužníků s průměrným dluhem bezmála 32 200 korun). Nejvíce dlužníků opět pochází z Moravskoslezského kraje, kde bydlí necelých 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem 27 600 korun. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (35 500 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Z analýz společnosti KRUK vyplývá, že po pěti letech snižování výše průměrného dluhu přišlo prudké navýšení, meziročně o 3 400 Kč.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 
 
Kontakt pro média
Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Rady a tipy