Den bez dluhů: Nechte si v listopadu zdarma poradit

Hradec králové, 25. října 2023 – V České republice proběhne 12. ročník Dne bez dluhů. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Současně zájemci mohou odborné poradce zdarma požádat o výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce. Zachována bude i pomoc občanům Ukrajiny, kteří se mohou zdarma poradit, jak si uspořádat finance v českém prostředí nebo na co si dát pozor, když si peníze půjčují. Cílem této pomoci je zvýšení finanční gramotnosti s ohledem na jejich pobyt v ČR. Organizátorem Dne bez dluhů je společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Hlavním partnerem akce je již několik let Úřad práce ČR. Den bez dluhů by se neobešel bez spolupráce s projektem kolikmam.cz a s mnoha neziskovými organizacemi: Asociací občanských poraden, Charitou ČR, Rubikon Centrem, Dětským krizovým centrem NOMIA, Slezskou diakonií, Vzdělávacím a komunitním centrem Integra, Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Dlouholetým partnerem akce je také Asociace inkasních agentur a její členská společnost EOS KSI Česká republika. Novým partnerem se stala nezisková organizace VOLONTÉ CZECH.

Den bez dluhů společnost KRUK uspořádala poprvé před patnácti lety v Polsku. Postupně se projekt rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko.

„V reakci na inflaci a obecně nepříznivou ekonomickou situaci přibývá lidí s dluhy po splatnosti, a to bez ohledu na věkové kategorie. Současnou nejčastější příčinou nesplácení závazků je ztráta zaměstnání a vysoké splátky úvěrů, což spolu úzce souvisí. Lidé se čím dál častěji ocitají v situaci, že se sníženým příjmem nedokážou vyjít a neví si rady, jak postupovat v takto obtížné životní situaci. A právě těmto lidem se snažíme pomoci. Během celého listopadu mohou zájemci kontaktovat zdarma naše odborné poradce, kteří jim poradí, jak postupovat krok za krokem, jak si uspořádat rodinný rozpočet, kde omezit výdaje nebo jak sehnat další zdroj příjmů. Při výrazném snížení příjmu zůstává základem komunikace s věřitelem a domluvení se na rozložení závazků na delší časové období,“ vysvětluje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK a dodává: „V rámci zkvalitňování poskytovaného poradenství proběhlo před Dnem bez dluhů školení ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce v Hradci Králové na téma sociálních dávek. Klademe velký důraz na připravenost našich odborných poradců a jsme velmi rádi, že máme ty nejaktuálnější informace k sociálním dávkám, které patří mezi časté dotazy ze stran volajících.“

Prohloubení finanční gramotnosti svých klientů je také jednou z priorit pro Úřad práce ČR. „Do potíží se může dostat kdokoli. Je proto důležité budovat a udržovat záchrannou síť, která člověka v potížích v případě potřeby zachytí a pomůže mu odrazit se ode dna. V tomto ohledu Úřad práce ČR nabízí významnou pomoc – jak v podobě zprostředkování zaměstnání, tak prostřednictvím nepojistných sociálních dávek. Klíčové je pak poradenství, kdy naši specialisté klientům pomáhají také posílit finanční gramotnost. Ta je součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání. V jejich rámci se lidé naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit. Úzce spolupracujeme v tomto ohledu také s řadou nestátních neziskových organizací nebo dluhovými poradnami. Den bez dluhů je další významnou možností, jak pomoci klientům, aby se nedostali do finančních problémů,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Díky pokračující spolupráci s projektem kolikmam.cz zůstává nabídka výpisu z Centrální evidence exekucí zdarma. „Portál kolikmam.cz spolupracuje na vzdělávací akci Den bez dluhů již čtvrtým rokem. Dlouhodobě se věnujeme péči o finanční zdraví občanů, kteří získají na portálu přehled svých finančních závazků nebo informace o úvěruschopnosti. V rámci Dne bez dluhů mohou žadatelé zjistit, zda a kolik exekucí mají včetně jejich detailu,“ dodává Romana Knyblová, projektová manažerka portálu kolikmam.cz.

Průměrná výše dluhu českých dlužníků v letošním roce opět prudce stoupla

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků v roce 2023 je 35 000 korun, zatímco v roce 2022 byla průměrná výše dluhu 29 500 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (56 % dlužníků s průměrným dluhem 37 800 korun). Nejvíce dlužníků opět pochází z Moravskoslezského kraje, kde bydlí více jak 15 % českých dlužníků s průměrným dluhem 32 500 korun. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (42 000 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Z analýz společnosti KRUK vyplývá, že se již druhým rokem opakuje prudké navýšení průměrného dluhu, meziročně o 5 500 Kč.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 
 
Kontakt pro média
Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Rady a tipy