Češi nakupují vánoční dárky v předstihu a hlídají si cenu, skoro každý desátý na ně ale nemá peníze

Vánoční dárky

Nákupy dárků v předstihu se vyplácí

Skoro polovina Čechů (45 %) nakupuje vánoční dárky 1 až 3 měsíce před Vánocemi, má na ně předem našetřené peníze a hlídá si jejich cenu. Až těsně před Vánocemi a pouze ve slevových akcích nakupuje dárky každý osmý (13 %) z Čechů, dotazovaných v rámci průzkumu, který si nechala vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Na Vánoce se s velkým předstihem a s ohledem na ceny zboží připravují především ženy (53 %), méně už pak muži (36 %). Pokud jde ale o nakupování dárků na poslední chvíli, bez ohledu na jejich cenu, dominují naopak muži (16 %) oproti ženám (5 %). Mírně přes 9 % Čechů v průzkumu uvedlo, že žádné vánoční dárky kupovat nebudou, protože na ně nemají dost peněz. Nejčastěji se jedná o lidi v důchodovém věku, bez zaměstnání, kterým finance často nestačí ani na nejlevnější jídlo a oblečení.

Rozhodnutí nepořizovat na Vánoce žádné dárky, pokud na ně nemáme našetřeno, je určitě správné. Ostatně, jen o něco menší podíl respondentů našeho průzkumu uvádí (7 %), že si v rámci rodiny stejně žádné dárky nedávají a Vánoce považují především za příležitost strávit nějaký čas společně. Tento přístup volí především penzisté nebo lidé zaměstnaní v oboru školství, vědy, výzkumu a kulturyDlouhodobě se také ukazuje, že si Češi na Vánoční dárky, pokud na ně nemají peníze, zpravidla nepůjčují, a to i v době pandemie, kdy spoustě lidí vypadl jejich příjem, říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Přibližně 1 až 3 měsíce před Vánocemi, ale bez ohledu na cenu, nakupuje dárky necelých 15 % Čechů. Tento přístup zastávají spíše muži (19 %) než ženy (11 %), obecně pak lidé ve věku 35 až 44 let, zaměstnaní v sektoru bankovních a pojišťovacích služeb, s vyšším osobním příjmem.

„Plánování větších výdajů, jako jsou třeba právě nákupy dárků na Vánoce, jídla a náklady spojené s návštěvami příbuzných, by mělo být součástí domácího rozpočtu a samozřejmě to souvisí s úrovní finanční gramotnosti každého z nás. I za tímto účelem vytvořila společnost KRUK nový online vzdělávací kurz Peníze od základů, určený pro všechny, kdo chtějí mít své osobní finance pod kontrolou,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. Nový online kurz je zdarma dostupný na https://nasedluhy.cz.