Co uděláme, když máme finanční problémy? Na čem začneme šetřit?

Co uděláme, když máme finanční problémy? Na čem začneme šetřit?

Pokud se české domácnosti dostanou do finančních problémů, začnou nejdříve šetřit na nákupech oblečení. Následně omezí výdaje za zábavu a kulturu nebo se vzdají dovolené. Na půjčky se spoléhají jen minimálně a spíše využijí úspory. Chování Čechů v případě nepříznivé finanční situace zjišťoval průzkum společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Omezení nákupů oblečení uvádí jako hlavní krok k úsporám 65 % dotazovaných Čechů – výrazně více ženy (71 %) než muži (59 %). V předchozím dotazování o rok dříve na stejné téma uvádělo úspory při nákupech oblečení 56 % Čechů. Už druhým rokem se opakuje umístění omezení nákladů na zábavu a kulturu, respondenti je uvádějí na druhém místě. Návštěvy restaurací, kin nebo divadel si při nedobré finanční situaci odepře 61 % Čechů (v předchozím průzkumu to bylo 54 %) a podobný podíl respondentů (60 %, předchozích 54 %) utratí méně za cestování a dovolené. V rámci těchto kategorií úspor jsou rozdíly mezi muži a ženami zcela zanedbatelné.

Výrazný nárůst meziročně zaznamenalo omezení spotřeby energií a vody. Dnes by se na tyto úspory soustředilo 56 % českých domácností, zatímco před rokem to bylo jen 25 %. Skokově narostla také snaha ušetřit na vzdělávání a zájmových aktivitách dětí – z 8 % na současných 16 % – a na výdajích spojených se zdravím (vitamíny, léky nehrazené ze zdravotního pojištění a další) – z 20 % na 33 %.

Češi v případě snížení nebo úplného výpadku svých příjmů při šetření logicky postupují od zboží a služeb, které nepatří ke každodenním potřebám. S ohledem na výrazný meziroční nárůst cen elektřiny a plynu by se pak více než kdy dříve snažili ušetřit právě na energiích. Až jako poslední v řadě by omezili výdaje na vzdělávání a rozvoj dětí, ale i tyto úspory už zvažují výrazně častěji než dříve. V momentě, kdy se domácnost dostane do ekonomických problémů, je velmi podstatné realisticky vyhodnotit své finanční možnosti, vytvořit si konkrétní plán, kde omezit výdaje, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období, říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Více než před rokem by se Češi v případě zhoršení své finanční situace omezili při nákupu potravin. Zatímco loni tento způsob úspory uvádělo 44 % respondentů, nyní je to 49 % – přičemž nákupem levnějších potravin by se snažily ušetřit spíše ženy (53 %) než muži. Pětina (20 %) českých domácností by se snažila šetřit na provozu vlastního auta a více využívat hromadnou dopravu (v předchozím průzkumu šlo o 15 % respondentů).

Nepříznivá finanční situace vede chudší domácnosti k dalšímu šetření na potravinách a oblečení, domácnosti s vyšším příjmem pak nejdříve omezují zábavu a dovolené a soustředí se také na úspory energií. Pozitivní je, že naprosté minimum z respondentů by snížení příjmu řešilo úvěrem u finanční instituce nebo půjčkou od přátel či rodiny. Spíše by se soustředili na využití úspor,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Případné finanční potíže by se úvěrem u finanční instituce nebo půjčkou od přátel snažilo řešit jen necelé procento českých domácností, ale 31 % Čechů by se spíše spolehlo na svoje úspory. To je o něco méně než 39 % respondentů v předchozím průzkumu, a stále přitom platí, že na úspory se mohou spolehnout spíše muži než ženy.