Čtyři z deseti Čechů mají půjčku, pětinu tvoří senioři nad 65 let

Půjčky seniorů_Den bez dluhu_kruk

Z průzkumu, který pro společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), zaměřující se na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala společnost STEM/MARK, vyplývá, že téměř 39 % Čechů má nějakou půjčku či úvěr. Častěji mají takové závazky muži (41 %) než ženy (36 %). Průměrná výše půjčky je necelých 600 000 korun.

Peníze si nejčastěji půjčují lidé ve věku 25 až 44 let, ale nějaký úvěr má i více než pětina (21 %) seniorů ve věku přes 65 let.

 

Nejvyšší úvěry (více než milion korun) mají lidé ve věku 25 až 34 let a častěji mají půjčku domácnosti, jejichž čistý měsíční příjem převyšuje 40 000 korun. Půjčku či úvěr má ale také více než čtvrtina domácností s příjmem pod 20 000 korun měsíčně. Polovina půjček (či jejich součtu) je nižších než 180 000 korun, průměrná výše půjčky je 600 000 korun a téměř pětina půjček je vyšších než 1 000 000 korun.

„Vysoké půjčky lidí ve středním věku souvisejí bezpochyby s úvěry na bydlení a hypotékami. Půjčky na nejvyšší částky jsou přitom zpravidla řádně spláceny, po splatnosti jsou nejčastěji menší dluhy v řádu desítek tisíc – typicky tedy spíše různé rychlé, spotřebitelské půjčky. Problematická je zadluženost seniorů, jejichž jediným příjmem je starobní penze a nemají možnost dalšího přivýdělku na splácení svých závazků,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Nejčastější jsou půjčky na bydlení a auta
Účelem téměř třetiny (32 %) půjček je pořízení nebo stavba vlastního bydlení. Následují úvěry na pořízení auta (28 %) a půjčky na zařízení domácnosti a rekonstrukci bytu či domu (shodně kolem 21 %). Na nákup auta si půjčí spíše muži, na úpravy bydlení spíše ženy. Nicméně 11 % úvěrů si Češi berou za účelem splacení jiných závazků.

Více než čtvrtina českých domácností nemá žádné úspory, další třetina domácností má úspory pouze do výše tříměsíčního příjmu. Úspory vyšší než půlroční příjem má necelá čtvrtina domácností, úspory vyšší než tříletý příjem jen 3 % domácností. Více naspořeno mají lidé s vyššími příjmy, lidé vyššího věku, s vyšším vzděláním a žijící v manželství.

„Přibližně každá pátá domácnost má úspory ve výši tří- až šestiměsíčního příjmu. Právě úspory přitom budou v následujících měsících hrát zásadní roli při vyrovnání se s ekonomickými následky pandemie nového koronaviru. Můžeme také očekávat, že porostou výdaje spojené se zdravím – typicky na léky nebo potravinové doplňky,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Dvě třetiny (65 %) domácnosti dnes utrácí za zdraví (léky, nehrazené zdravotní pomůcky, rehabilitace, masáže ad.) méně než 10 % svého rozpočtu. U více než čtvrtiny domácností ale už tyto výdaje tvoří 10 až 30 % jejich rozpočtu. Z 68 % představují tyto peníze doplatky za léky a nákup volně prodejných léčiv a doplňků.

DEN BEZ DLUHŮ 2020

V rámci celého listopadu probíhá osvětová akce Den bez dluhů. Pro veřejnost je připravena bezplatná linka 800 700 880 nebo kontaktní formulář na webových stránkách www.nasedluhy.cz. Každý má zde možnost poradit se zdarma o své finanční situaci a dluzích, a nastavit si řešení, jak z dluhů ven.

Letošní novinkou je nabídka, že odborní poradci zájemcům na vyžádání poskytnou zdarma výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce.

Organizátorem akce je společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR.

Dalšími partnery jsou Charita ČR, Rubikon Centrum, projekt Kolikmam.cz, Nadační fond Lepší senior, Dětské krizové centrum NOMIA, Slezská diakonie, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Asociace inkasních agentur.