Dluhy po splatnosti má každý desátý Čech v produktivním věku

Dluhy po splatnosti
Nějaký závazek po splatnosti má přes 7 % Čechů. V produktivním věku (25 až 54 let) má dluhy po splatnosti dokonce každý desátý Čech (10 %).

Přes 35 % dlužníků se závazky po splatnosti má neuhrazené splátky bankovních úvěrů, jen o málo méně (přes 32 %) dluží splátky úvěrů u nebankovních subjektů. V předchozím průzkumu z roku 2020 dominovaly neuhrazené splátky nebankovních úvěrů (přes 41 %), následované nesplacenými půjčkami u bank (37 %). Jako třetí v pořadí závazků (přes 24 %) jsou neuhrazené poplatky za bydlení (nájem, energie ad.) a následují poplatky za služby, jako jsou například telefony, internet ad. (22 %). Nesplacené závazky českých domácností zjišťoval průzkum společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Ještě více Čechů (15 %) potřebovalo v loňském roce odklad splátek svých závazků. Častěji šlo o muže (17 %) než ženy (12 %) a zpravidla o mladší lidi ve věku 35 až 44 let (25 %). Dlužníci mají nejčastěji závazky po splatnosti ve výši 10 a 100 tisíc korun (37 %), nebo do 10 tisíc korun (35 %). V předchozím průzkumu uváděli Češi spíše větší dluhy po splatnosti – 46 % mělo závazky po splatnosti ve výši 10 až 100 tisíc korun, zatímco nesplácené dluhy přes 100 tisíc přiznávalo hned 31 % Čechů.

Výsledky našeho průzkumu ukazují, že závazky po splatnosti má jen o necelé procento více Čechů než v předchozím roce, ale zároveň jsou tyto dluhy menší než dříve. Ženy mají především závazky do 10 tisíc korun a také méně častěji využily možnost odložení splátek. Muži častěji než ženy nezvládají splácet úvěry od nebankovních subjektů a půjčky od přátel a rodiny,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Zdaleka nejčastější příčinou (41 %) nesplácení závazků je ztráta zaměstnání – výrazně častěji v případě žen (46 %) než mužů (35 %). O rok dříve mělo nesplácení dluhů stejnou hlavní příčinu, ale o zaměstnání častěji přicházeli muži (44 %) než ženy (38 %). Téměř 30 % Čechů nesplácí svoje závazky z důvodu nemoci a každý pátý (20 %) dlužník uvádí jako příčinu nezvládnuté plánování financí. Tento důvod uvádějí častěji muži než ženy.

Nižší nesplácené závazky žen a menší problémy s plánováním osobních financí svědčí o větší pečlivosti a menšímu sklonu k riziku v ženské části populace. Zároveň se ale ukazuje, že ztráta zaměstnání v souvislosti s koronavirovou pandemií postihla mnohem častěji ženy než muže. Problémy se splácením svých závazků mají také častěji zaměstnanci v zemědělství a lesnictví a jen minimálně lidé pracující ve školství, vědě a výzkumu či ve státní správě,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Češi jsou k dlužníkům s nesplacenými závazky zpravidla velmi shovívaví. Nejčastěji (38 %) souhlasí s tím, že se do dluhů může dostat každý, ale že je potřeba finance dobře plánovat a držet si rezervu na nečekané výdaje. Přes 16 % Čechů si ale myslí, že se tito lidé vyhýbají zodpovědnosti za své dluhy a že jde o lidi s nedostatečnou finanční gramotností (16 %).