Jak plánovat rozpočet domácnosti? Jak často ho sestavovat a co všechno do něj patří?

Rozhodli jste se, že už nechcete, aby peníze jen protékaly přes Vaši peněženku? Chcete je začít ovlivňovat a řídit? Tak to je tenhle článek přesně pro Vás! Naučíme Vás, jak začít s domácím rozpočtem a co všechno do něho patří a nepatří.

Zamyslete se nad způsobem, jak vést svůj domácí rozpočet
Vyberte si hezký sešit, kam si budete zapisovat výdaje za každý den nebo využijte moderní technologie a stáhněte si například aplikaci pro své výdaje a příjmy. Zapisujte si je vždy ve stejný čas.

Roztřiďte své výdaje
Jaké výdaje máte pravidelně každý měsíc? Jaké při určitých příležitostech (Vánoce, začátek školního roku, atp.)? Roztřiďte své výdaje do kategorií. Na první místo dejte ty nejdůležitější (bydlení, jídlo, splátky úvěrů a dluhů, …).

Zapisujte si všechny výdaje
Zapisujte vždy přesné částky, nezaokrouhlujte. Zakládejte si k platbám účtenky a faktury. Pokud je nemáte, platbu si stejně zapište.

Rozlišujte potřebu od chtění
Rozlišujte, zda věc opravdu potřebujete nebo pouze chcete. Věc, kterou jen chcete, nakupujte až po pečlivém zvážení, zda na ni máte dostatek finančních prostředků.

Nákupy? Pouze se seznamem
Vždy choďte na nákup se seznamem, který si připravíte dopředu na základě toho, co opravdu potřebujete. Nenakupujte náhodně.

Plánujte své výdaje
Po výplatě zaplaťte nejprve ty nejdůležitější výdaje (splátky úvěrů, nájem, plyn, elektřina, voda, školné a dluhy). Poté si naplánujte, kolik potřebujete na běžné výdaje (jídlo, doprava, oblečení, atd.). Naplánujte si, kolik chcete každý měsíc ušetřit na nečekané výdaje.

Zapisujte si i své příjmy
I o příjmech je potřeba mít přehled. Nepředpokládejte, že určitý výdaj bude pokryt odměnou, kterou jste ještě neobdrželi.

Použijte jen ty peníze, které máte
Do rozpočtu nezahrnujte úvěry, kontokorent nebo kreditní kartu. Do příjmů zahrnujte jen ty peníze, které opravdu máte.

TIP: Vemte si inspiraci z domácího rozpočtu, který jsme pro Vás připravili. Zapisujte si postupně každou položku. Hlídejte si, abyste na konci měsíce měli úspory a ne „skončili v mínusu“.