Jak si většina Čechů spoří

Jak si češi spoří

Nejčastější formou ukládání peněz je pro české domácnosti využívání spořicích účtů. Tuto formu spoření má téměř 43 % Čechů, dotazovaných v rámci průzkumu pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Následuje ukládání peněz na běžný účet (32 % respondentů) a různé formy spoření na důchod (27 %).

Oproti předchozímu průzkumu se zásadně snížil počet českých domácností, které drží svoje úspory na běžném účtu v bance – z 58 % na 32 %. Téměř se nezměnil podíl Čechů, spoléhajících na ukládání svých úspor v hotovosti doma. V loňském průzkumu šlo o 15 % domácností, nyní je to 16 %. Každý čtvrtý respondent (27 %) má také nějakou formu spoření na důchod.

Mírně poklesl podíl domácností s penězi v investičních fondech – ze 14 % na necelých 13 %. Dále také klesaly investice do nemovitostí (z 8 % na 7 % respondentů), pravděpodobně vlivem neustálého růstu jejich cen. Stejný zůstává podíl domácností s investicemi v akcích a dluhopisech, který je dlouhodobě kolem 6 %.

Češi jsou při nakládání se svými úsporami tradičně velmi konzervativní. Jednoznačně preferují jistotu nad vyšší mírou potenciálního zisku jejich investice. Bohužel, úspory s nízkou mírou výnosu budou nejméně ještě v následujícím roce zásadně znehodnocovány vysokou inflací. Spolehlivou ochranou před inflací ale nejsou ani akciové a komoditní trhy, silně rozkolísané současnou geopolitickou situací,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Meziročně se jen mírně zvýšil podíl Čechů, investujících do kryptoměn (ze 3 % na necelých 5 %) a cenných kovů (ze 3 % na 4 %). Investice do luxusního zboží nebo umění uvádí druhý rok v řadě necelé 1 % dotazovaných. Významně poklesl podíl českých domácností, které uvádějí, že žádné peníze nespoří, ani neinvestují – z 25 % na současných necelých 17 %.

Muži investují jen o málo častěji než ženy a způsobem investování se od žen nijak výrazně neliší. Oproti ženám muži častěji investují do investičních fondů, kryptoměn a vzácných kovů. Nejmladší lidé investují nejčastěji do kryptoměn, lidé ve 25 až 34 let využívají investiční fondy a s rostoucím věkem se zvyšuje zájem o důchodové spoření. Své finance investují především lidé s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Se zvyšujícím se osobním příjmem či příjmem domácnosti roste i ochota investovat. Nejčastěji své peníze investují lidé pracující v oborech IT, telekomunikací i peněžních a pojišťovacích služeb.